edunvalvontavaltakirja

EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

Oletko miettinyt jos jostain syystä et pystykään itse päättämään tai hoitamaan asioitasi esimerkiksi onnettomuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi? On hyvä varautua huomiseen jo etukäteen. Yksi varautumisen apuväline on oikein muotomääräyksin laaditun ja sisällöltään harkiten mietityn edunvalvontavaltakirjan tekeminen.

Edunvalvontavaltakirjalla voit etukäteen määrätä sen henkilön tai ne henkilöt, jotka mielestäsi parhaiten pystyvät hoitamaan asioitasi puolestasi. Valtakirja tulee voimaan vasta kun tulet kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistasi päättämisestä ja hoitamisesta. Valtakirja vahvistetaan voimassaolevaksi Digi- ja väestötietovirastossa eli se ei tule voimaan heti laatimishetkellä.

Saadaksesi täyden hyödyn edunvalvontavaltakirjasta, se kannattaa laatia asiantuntijan kanssa, joka kartoittaa tilanteesi ja tarpeesi. Näin saat yksilöidyn ja tarpeeksi kattavan asiakirjan käyttöösi.

Edunvalvontavaltakirjaan liittyviä faktoja:

 • Edunvalvontavaltakirjalla voit itse nimetä jo ennalta henkilön sen varalta, että myöhemmin sairauden, heikentyneen terveydentilan, onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi tulet kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi.
 • Voit nimetä valtakirjaan varsinaisen valtuutetun lisäksi toissijaisia- ja varavaltuutettuja. Näin saat nimettyä itse jo etukäteen kenet haluat asioitasi hoitavan.
 • Valtakirja tulee voimaan vasta kun Digi- ja väestötietovirasto holhousviranomaisena on tutkinut onko valtakirjaa tarpeen vahvistaa ja vahvistanut sen. Usein tutkintaan liittyy myös lääkärinlausunnon pyytäminen terveydentilastasi.
 • Valtakirjalla määräät kuka asioitasi hoitaa, mitä asioita hän hoitaa ja miten hän niitä hoitaa.
 • Voit määritellä myös sen, miten valtuutetun toimintaa pitää mahdollisesti valvoa.
 • Edunvalvontavaltakirjassa määrätty valtuutus on voimassa elinaikanasi ellei sitä jostain syystä peruuteta ennen vahvistamista.
 • Valtuuttajan pitää olla valtakirjan laatimishetkellä oikeustoimikelpoinen.
 • Valtakirjan tekijän pitää olla yli 18 -vuotias.
 • Edunvalvontavaltakirjaan tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa.
 • Pitkälle edennyt muistisairaus saattaa estää edunvalvontavaltakirjan laatimisen. Sinänsä diagnosoitu muistisairaus ei vielä sellaisenaan ole este edunvalvontavaltakirjan laatimiselle. Jos toimintakyky on heikentynyt, valtuuttajalle voidaan pyytää lääkärinlausunto sen varmistamiseksi, että hän ymmärtää edunvalvontavaltakirjan merkityksen ja voi laatia valtakirjan.
 • Tietyissä toimissa valtuutuksessa pitää olla nimenomainen määräys, jotta valtuutettu saa edustaa Sinua. Tällaisia ovat mm. valtuutetulle annettu oikeus tehdä lahjoituksia puolestasi tai edustaa Sinua omistamaasi kiinteistöön liittyvissä toimissa.
 • Valtakirjalla voit myös määrätä valtuutetun päättämään yritykseesi liittyvistä asioista ja antaa ohjeet miten valtuutettu toimii yrityksesi sukupolvenvaihdostilanteessa.
 • Voit avata salassapitomääräyksiä antamalla valtuutetulle luvan keskustella tarvittaessa asioistasi esimerkiksi muiden perheenjäsenten kanssa.
 • Valtuutetulla on lain mukaan oikeus saada valtuuttajan varoista korvaus tehtävän hoitamisesta aiheutuneista tarpeellisista kuluistaan ja kohtuullinen palkkio. Näistä voidaan ottaa myös erillinen määräys valtakirjaan.
 • Alkuperäinen valtakirja tulee säilyttää huolellisesti ja siten, että valtuutettu saa sen tarvittaessa käyttöönsä jos valtuutuksen vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi.
 • Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista voi hakea valtakirjassa nimetty valtuutettu tai varavaltuutettu silloin, kun varsinainen valtuutettu ei pysty valtuutusta hakemaan esimerkiksi esteellisyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi. Edunvalvontavaltakirjan vahvistamista voi hakea myös toissijaiseksi valtuutetuksi nimetty silloin, jos varsinainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai luopuu siitä.

 

// Satu

1.12.2020