PERUNKIRJOITUS

Läheisen kuoleman kohdatessa on surun hetkelläkin jaksettava hoitaa erilaisia velvollisuuksia mukaan lukien perunkirjoituksen toimittaminen. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Verohallinnolta voi hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen, jos sitä ei saada esimerkiksi pesän laajuuden vuoksi annetussa ajassa toimitettua. Pesän ilmoittajana toimii henkilö, joka tuntee pesän tilan parhaiten ja kenen hallussa pesä on.

Perukirjan laatiminen kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi jo senkin vuoksi, että perintöverotus toimitetaan pääsääntöisesti perukirjan tietojen perusteella. Oikein ja huolellisesti laadittu perukirja auttaa ja helpottaa myöhemmässä vaiheessa pesän selvittämisessä ositus- ja jakokuntoon ja loppuviimein konkreettisen osituksen ja perinnönjaon tekemisessä. Perukirjan sisältämä tieto myös helpottaa pesän osakkaiden yhteishallinnollista päätöksentekoa silloin, kun kaikki osakkaat ja kuolinpesän oikeudenomistajat saavat saman informaation perittävän omaisuudesta yhdestä asiakirjasta.

Saga Perhejuristilta saat käyttöösi perukirjan laatimiseen ja perunkirjoituksen toimittamiseen perintöverotuksen ammattilaisen tuen ja osaamisen. Hoidamme perunkirjoituksen lisäksi perintötapahtumaan liittyvät jatkotoimenpiteet ammattitaidolla alusta loppuun.  Palvelussamme pystymme huomioimaan hyvin verotukseen ja pankkiasiointiin liittyvät yksityiskohdat verotus- ja pankkilakimiestaustan omaavan asiantuntijan avulla. Hoidamme myös sukupolvenvaihdoksen sisältäviä perunkirjoituksia ja perinnönjakoja.

// Satu