TESTAMENTTI

Testamentilla määräät omaisuutesi siirtymisestä kuolemasi jälkeen. Testamentti on yksi keino toteuttaa perintösuunnittelua ja mm. optimoida verotusta ja määrätä kenelle omaisuutesi kuolemasi jälkeen siirtyy. Voit siis toteuttaa tahtoasi sen osalta, kenelle haluat omaisuutesi menevän kuolemasi jälkeen ja haluatko esimerkiksi turvata avio- tai avopuolisosi taloudellista tilannetta tai poistaa perinnönsaajan puolison avio-oikeuden perintönä saatuun omaisuuteen. Lisäksi voit optimoida ne perintöveroseuraamukset, jotka perillisillesi sinulta tulevasta perinnöstä määrätään. Testamenttia laatiessa tulee kuitenkin huomioida sellaiset oikeudet, joita ei pääsääntöisesti edes testaattori pysty testamentillaan ohittamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi rintaperillisen oikeus lakiosaan ja lesken oikeudet.

Testamentin voi laatia myös yhdessä toisen henkilön kanssa, jolloin kyseessä on keskinäinen testamentti. Silloin vaikutuksia ja seurauksia pitää tarkoin miettiä myös siltä osin, kumpi testamentintekijöistä menehtyy ensin.

Käytössäsi Saga Perhejuristilla on asiantuntija, jolla on vankkaa osaamista sekä verotuksen että perheoikeuden osa-alueilta. Tehdään yhdessä testamentti, jossa on tarkoin mietittynä yksityiskohdat ja seuraukset eri toimenpiteiden vaikutuksista. Pitkän ja monipuolisen kokemuksen ansiosta pystymme antamaan ainutlaatuisen ja laadukkaan palvelun. 

 

// Satu