Palvelutjahinnasto

PALVELUT JA HINNASTO

Palkkion määräytyminen perustuu lähtökohtaisesti hinnaston mukaiseen kiinteähintaiseen palkkioon.  Kiinteän hinnan lisäksi vaativimmissa ja laajemmissa eli keskimääräistä enemmän työtä vaativissa toimeksiannossa veloitamme kiinteän hinnan lisäksi joko tuntiperusteisesti tai  muun sovitun lisämaksun. Hinnoittelu perustuu luottamukseen ja siksi kuluista sovimme aina ennen laskutusperusteen syntymistä erikseen toimeksiantajan kanssa kuten myös laskutuksestakin.

Hinnoittelumme on läpinäkyvää ja annamme Sinulle arvion kustannuksista ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Alkuneuvottelu/ avauskeskustelu ja hintatiedustelu puhelimitse ovat Sinulle ilmaisia.

Kaikki toimeksiannot pitävät sisällään ohjauksen ja neuvonnan esimerkiksi mahdollisista jatkotoimista tai veroseuraamuksista. Lisäksi hintaan kuuluu tarvittavat todistuslausumat.

Palkkion lisäksi kustannuksiin lisätään toimenpiteistä aiheutuneet kulut, kuten esimerkiksi viranomaisten maksut rekisteröinneistä, postituskulut sekä asian hoitamiseen liittyvät ulkopuolisten toimijoiden laskuttamat kulut. Hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron. Emme myöskään erottele yksityishenkilöille ja yrityksille myytävien palveluiden hintoja, joten tarvitsipa lakipalveluita sitten Sinä itse tai yrityksesi, kustannusperusteet ovat samat.

 

Soita ja kysy tarkempaa ja yksilöidympää hinta-arviota!

Testamentti 320 €

Keskinäinen testamentti 485 

Edunvalvontavaltakirja 220 €

Edunvalvontavaltakirjat puolisoille yhteensä 310

Perunkirjoitus  590 €

Perunkirjoituksen kustannukset määräytyvät mm. pesän laajuuden, osakkaiden lukumäärän ja selvittelytyön perusteella. Soita ja pyydä hinta-arvio perunkirjoituksen kokonaishinnasta!

 

Perinnönjako  520 €

Perinnönjaon kustannukset määräytyvät mm. pesän laajuuden, osakkaiden lukumäärän ja selvittelytyön perusteella. Soita ja pyydä hinta-arvio kokonaishinnasta!

Kiinteistön kauppakirja

  • Rakentamaton 320 €
  • Rakennettu tai rakentamistarkoitus 430 €
  • Vaihtokirja 600

Kaupanvahvistus 120 €

Irtaimen kauppakirja

  • Asunto-osakeet 400
  • Muu irtain (osakkeet, auto, tms.) alkaen. 150

Kaupanvahvistus  120 €

  • Voit solmia kaupat myös Saga Perhejuristin toimitiloissa kaupanvahvistuksen yhteydessä. Soita ja sovi aika!
  • Kaupanvahvistukset noin 1/2 tunnin ajomatkan sisällä Turusta.
 •  
 •  

Kiinteistön lahjakirja

  • Rakentamaton 320 €
  • Rakennettu tai rakentamistarkoitus 430 €

Kaupanvahvistus 120 €

 

Irtaimen lahjakirja

  • Asunto-osakeet 400 
  • Muu irtain (raha, osakkeet, auto, tms.) alkaen. 150 

Avioehtosopimus 160 €

  • Rekisteröintihakemuksen laatiminen ja toimittaminen Digi- ja väestötietovirastoon avioehdon rekisteröimiseksi 100 €
  • Viranomaisen veloittama rekisteröintimaksu voimassaolevan Digi- ja väestötietoviraston hinnaston mukaisesti

Ositussopimus 480 €

  • Avioeron sopimus

Omaisuuden erottelusopimus 450 €

  • Avioeron sopimus
  • Avoeron sopimus

Ennakkoratkaisuhakemus sukupolvenvaihdokseen 270 €

   • lisäksi tarvittavien asiakirjojen laatimiskulut (kauppakirja, lahjakirja)

Oikaisuhakemus ja vastineet 470 €

Verotuksen neuvontaan, laskelmiin ja suunnitteluun käytetään pääsääntöisesti tuntiveloitusta

Palvelemme Sinua muissa ja esimerkiksi myös näissä seuraavissa oikeudellisissa asioissa:

  •  Oikeudellinen neuvonta ja ohjaus
  • Verotukseen liittyvät toimeksiannot
  • Varainhoidon juridisten toimien suunnittelu ja tarvittavien asiakirjojen laatiminen. (esim. sukupolvenvaihdokset tai omaisuuden siirtäminen jälkipolville)
  • Avoliiton eri sopimukset
  • Huoneenvuokrasopimus
  • Kiinteistön vuokrasopimus
  • Velkakirja
  • Hallinnanjakosopimus
  • Vaihtokirja
  • Edunvalvonnan hakemukset ja vastineet
  • Maanmittauslaitoksen hakemukset

Tuntiveloitus 175 € / tunti (sis alv.)

Tuntiveloitusperusteisesta laskutuksesta  sovitaan aina etukäteen toimeksiannosta sovittaessa.

Kotikäyntien yhteydessä em. tuntiveloitusta ei käytetä matkakulujen korvaamisperusteena, vaan voimme sopia  erikseen kiinteähintaisen palkkion matkustuskuluista.

Tuntiveloitettavia tai sopimusperusteisesti kiinteähintaisia toimeksiantoja neuvonnan ja ohjauksen lisäksi ovat mm.

  •  Oikeudellinen neuvonta ja ohjaus
  • Verotukseen liittyvät toimeksiannot
  • Varainhoidon juridisten toimien suunnittelu ja tarvittavien asiakirjojen laatiminen. (esim. sukupolvenvaihdokset tai omaisuuden siirtäminen jälkipolville)
  • Avoliiton eri sopimukset
  • Huoneenvuokrasopimus
  • Kiinteistön vuokrasopimus
  • Velkakirja
  • Hallinnanjakosopimus
  • Vaihtokirja
  • Edunvalvonnan hakemukset ja vastineet
  • Maanmittauslaitoksen hakemukset

Lakiasiaintoimisto Saga Perhejuristi Oy

Old Mill

Ruukinkatu 2-4, 20540 Turku


Satu Koivula

lakimies, kaupanvahvistaja

Puh. 050-475 9555

satu@sagaperhejuristi.fi